FACTS I HVDC KOMPONENTE ENERGETSKE ELEKTRONIKE


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIHAILO MICEV1x1
5B
MARTIN ĆALASAN3x1
5B