Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da vlada: 1. Opštim principima konverzije električne energije,, 2. Savremenim komponentama poluprovodničke tehnike (jednooperacionim i dvooperacionim ventilima) 3. Principima rada, primjenom i projektovanjem poluprovodničkih monofaznih, trofaznih i višefaznih ispravljača/mrežno komutovanih invertora, odn. AC/DC konvertorima, 4. Principima rada, topološkim šemama, primjenom i projektovanjem DC/DC poluprovodničkih pretvarača (Buck, Boost, Buck/Boost i Ćuk čoperima), sa direktnim i izolovanim terminalima, 5. Principima rada, topološkim šemama, primjenom i projektovanjem DC/AC poluprovodničkih monofaznih i višefaznih konvertora (invertora); principima i primjenom PWM i ŠIR modulacije u cilju eliminacije viših harmonika napona i struje, 6. Principima rada, topološkim šemama, primjenom i projektovanjem HVDC poluprovodničkih sistema prenosa električne energije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADAN VUJIČIĆ3x1
2S+7P

Termin održavanja kolokvijuma

Rezultati ispita sa predlogom ocjena

Rezultati ispita održanog 02.09.2020.

Rezultati ispita - 23.07.2020.

Rezultati ispita održanog 11.07.2020

Rezultati kolokvijuma