Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Ilustruje algoritme za rješavanje jednostavnih programerskih problema 2. Upotrijebi Octave/MATLAB softversko okruženje za numeričko rješavanje inženjerskih zadataka 3. Upotrijebi Maxima softversko okruženje za simboličko rješavanje inženjerskih zadataka 4. Predstavlja dobijene rezultate u grafičkom obliku 5. Sastavi i primijeni Octave/MATLAB funkcije i programe za rješavanje jednostavnih problema

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ BRAJOVIĆ2x1
17B
MILAN JOVANOVIĆ2x5
97B
STEFAN VUJOVIĆ1x1
47B+11P
2x2
40B
ISIDORA STANKOVIĆ1x1
50B
2x2
40B
MILOŠ DAKOVIĆ1x1
97B+11P
LJUBIŠA STANKOVIĆ1x1
97B+11P

Rezultati ispita održanog 11.6.2021. (popravni termin)

Promjena termina polaganja ispita u popravnom roku

Raspored polaganja završnog ispita

Materijal sa trinaestog termina nastave i zadaci za samostalni rad

Popravni kolokvijum

Prezentacija sa dvanaestog termina nastave

Materijal za dvanaeste računske i laboratorijske vježbe

Materijal za jedanaeste računske i laboratorijske vježbe

Materijal za desete računske i laboratorijske vježbe

Materijal za deveti termin računskih i laboratorijskih vježbi

Materijal za osmi čas računskih i laboratorijskih vježbi

Materijal za sedmi čas računskih i laboratorijskih vježbi