Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Materijal za deveti termin računskih i laboratorijskih vježbi

11.04.2021


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Materijal za osmi čas računskih i laboratorijskih vježbi

04.04.2021


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Materijal za sedmi čas računskih i laboratorijskih vježbi

28.03.2021


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Materijal za šeste računske i laboratorijske vježbe

20.03.2021


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Algoritmi za vježbu

19.03.2021


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Materijal za pete računske i laboratorijske vježbe

14.03.2021


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Materijal za četvrte računske i laboratorijske vježbe

07.03.2021


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Materijal za treće računske i laboratorijske vježbe

28.02.2021


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Drugi termin računskih vježbi

25.02.2021


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Prvi termin računskih vježbi

17.02.2021


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Izrada laboratorijskih vježbi

30.03.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Računske vježbe

23.03.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Prezentacije sa predavanja

10.02.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Laboratorijske vježbe

10.02.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Treći domaći zadatak

25.03.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Drugi domaći zadatak

11.03.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Prvi domaći zadatak

25.02.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Prezentacije sa predavanja

24.02.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Računske vježbe

27.03.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Zadaci za vježbu iz oblasti algoritama

26.02.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Laboratorijske vježbe

12.02.2018