Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove računarstva II

Rezultati popravnog ispita i predlog ocjena

17.06.2019


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove računarstva II

Rezultati ispita i predlog ocjena

30.05.2019


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove računarstva II

Termin popravnog završnog ispita

30.05.2019


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove računarstva II

Raspored grupa za polaganje završnog ispita

28.05.2019


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove računarstva II

Bodovno stanje prije ispita

27.05.2019


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove računarstva II

Pregled radova (popravni kolokvijum)

27.05.2019


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove računarstva II

Rezultati popravnog kolokvijuma

25.05.2019


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove računarstva II

Termin popravnog kolokvijuma

17.05.2019


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove računarstva II

Rezultati kolokvijuma

06.05.2019


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove računarstva II

Termin kolokvijuma

16.04.2019


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove računarstva II

Rezultati nakon septembarskih rokova

18.09.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove računarstva II

Rezultati ispita u septembarskom roku termin 1

17.09.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove računarstva II

Septembarski ispitni rok

03.09.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove računarstva II

Rezultati popravnog ispita i predlog ocjena

19.06.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove računarstva II

Termin popravnog završnog ispita

15.06.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove računarstva II

Rezultati ispita i predlog ocjena

31.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove računarstva II

Termin završnog ispita

28.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove računarstva II

Rezultati popravnog kolokvijuma i termin ispita

28.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove računarstva II

Pregled bodova prije popravnog kolokvijuma

17.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove računarstva II

Termin popravnog kolokvijuma

17.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove računarstva II

Termin popravnog kolokvijuma

10.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove računarstva II

Rezultati kolokvijuma

25.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove računarstva II

Termin kolokvijuma

19.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove računarstva II

Rezultati nakon avgustovskog roka

07.09.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove računarstva II

Popravak kolokvijuma i ispita u septembarskom roku

05.09.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove računarstva II

Rezultati popravnog ispita

21.06.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove računarstva II

Termin popravnog završnog ispita

18.06.2017