Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Rezultati nakon II termina septembarkog ispitnog roka 2019/20

21.09.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Raspored polaganja u drugom septembarskom roku

20.09.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Rezultati nakon I termina septembarskog ispitnog roka 2020.

10.09.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Raspored polaganja u prvom septembarkom roku

08.09.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Rezultati popravnog završnog ispita

18.07.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Rezultati junsko-julskog ispitnog roka 2020. godine sa predlogom ocjena

18.07.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Termin popravnog ispita

16.07.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Rezultati završnog ispita održanog 20.6.2020. godine.

21.06.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Termin ispita i raspored grupa

15.06.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Pregled bodova za laboratoriju i aktivnost - nakon korekcija

10.06.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Pregled bodova za laboratoriju i aktivnost

09.06.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Termin popravnog kolokvijuma

06.06.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Popravni kolokvijum - prijava

01.06.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Rezultati kolokvijuma

20.05.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Termin kolokvijuma

10.05.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Online nastava

26.03.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Termin ONLINE nastave

22.03.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Rezultati u drugom septembarskom terminu

18.09.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Rezultati u prvom septembarskom terminu

06.09.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Termini provjera znanja u septembarskom roku

04.09.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Rezultati popravnog ispita i predlog ocjena

17.06.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Rezultati ispita i predlog ocjena

30.05.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Termin popravnog završnog ispita

30.05.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Raspored grupa za polaganje završnog ispita

28.05.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Bodovno stanje prije ispita

27.05.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Pregled radova (popravni kolokvijum)

27.05.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Rezultati popravnog kolokvijuma

25.05.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Termin popravnog kolokvijuma

17.05.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Rezultati kolokvijuma

06.05.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Termin kolokvijuma

16.04.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Rezultati nakon septembarskih rokova

18.09.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Rezultati ispita u septembarskom roku termin 1

17.09.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Septembarski ispitni rok

03.09.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Rezultati popravnog ispita i predlog ocjena

19.06.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Termin popravnog završnog ispita

15.06.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Rezultati ispita i predlog ocjena

31.05.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Termin završnog ispita

28.05.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Rezultati popravnog kolokvijuma i termin ispita

28.05.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Pregled bodova prije popravnog kolokvijuma

17.05.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Termin popravnog kolokvijuma

17.05.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Termin popravnog kolokvijuma

10.05.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Rezultati kolokvijuma

25.04.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Termin kolokvijuma

19.04.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Rezultati nakon avgustovskog roka

07.09.2017


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Popravak kolokvijuma i ispita u septembarskom roku

05.09.2017


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Rezultati popravnog ispita

21.06.2017


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA II

Termin popravnog završnog ispita

18.06.2017