ENGLESKI JEZIK IV


Semestar: 4
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije pisani ili usmeni govor na teme iz oblasti elektrotehnike na višem srednjem nivou 2. Upotrebljava adekvatno usvojenu složeniju stručnu terminologiju i fraze iz iz oblasti energetike, elektronike i telekomunikacija i izlaže na stručne teme tečno i bez većih propusta u primjeni gramatičkih pravila, koristeći pri tom odgovarajuću stručnu terminologiju 3. Obrazlaže stavove na teme iz predmetnih oblasti, potkrjepljujući ih argumentima i primjerima 4. Opiše jednostavne dijagramske prikaze i tehničke procese u kraćim pisanim sastavima 5. U usmenom i pisanom diskursu vlada formalnim jezičkim izrazom

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA BRATIĆ2x1
24B+15S+18P