Semestar: 4
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije pisani ili usmeni govor na teme iz oblasti elektrotehnike na višem srednjem nivou 2. Upotrebljava adekvatno usvojenu složeniju stručnu terminologiju i fraze iz iz oblasti energetike, elektronike i telekomunikacija i izlaže na stručne teme tečno i bez većih propusta u primjeni gramatičkih pravila, koristeći pri tom odgovarajuću stručnu terminologiju 3. Obrazlaže stavove na teme iz predmetnih oblasti, potkrjepljujući ih argumentima i primjerima 4. Opiše jednostavne dijagramske prikaze i tehničke procese u kraćim pisanim sastavima 5. U usmenom i pisanom diskursu vlada formalnim jezičkim izrazom

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA KUSTUDIĆ2x1
40B+24S+17P

РЕЗУЛТАТИ АВГУСТ - 14.09.2020 10:08

Čas 27.3. - 26.03.2020 12:49

Konačni rezultati nakon pregleda radova popravnog završnog ispita

Konačni rezultati nakon pregleda radova

Rezultati popravnog završnog ispita sa ukupnim rezultatima - Engleski jezik V

Termin ispita

Materijali za vježbanje: kolokvijum - 09.04.2019 17:55

Progres Test 2 with Key - 01.06.2018 07:36

Key 3&4 - 24.04.2018 15:09

Materijal, testovi za 27.03.

Unit tests 1 & 2 with Key - 19.03.2018 11:38

Progress Test 1 Key - 19.03.2018 11:37