PROGRAMIRANJE INTERNET APLIKACIJA


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA BULATOVIĆ1x1
17B+11S+1P
NIKOLA ŽARIĆ3x1
17B+11S+1P