Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVKO KOVAČEVIĆ1x1
22B+15S+21P
NIKOLA ŽARIĆ3x1
22B+15S+21P