Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1) Objasni aktuelne tehnologije razvoja Internet aplikacija, sa klijentske i serverske strane. 2) Kreira jednostavnu Web stranicu pomoću jezika HTML, CSS stilova i JavaScript programskog jezika. 3) Objasni prednosti korišćenja jQuery biblioteke. 4) Kreira jednostavnu troslojnu Web aplikaciju korišćenjem programskog jezika PHP i MySQL baze podataka. 5) Razumije i pravilno koristi AJAX tehnologiju

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA ŽARIĆ3x1
14B+16S+10P
SLAVKO KOVAČEVIĆ1x1
14B+16S+10P