Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - Obrazlaže osnovne matematičke transformacije koje se koriste u Multimedijalnim sistemima: Fourier-ovu, DCT transformaciju, Hermitsku, Wavelet transformaciju i vremensko-frekvencijske distribucije; - Implementira filtriranje signala u frekvencijskom domenu; - Upoređuje osnovne algoritme za kompresiju audio signala; - Definiše i ilustruje različite korake kodiranja Compact Disc-a; - Praktično realizuje osnovne tipove transformacija nad digitalnom slikom: aritmetičke, geometrijske, filtriranje slike osnovnim tipovima filtara u prostornom domenu, JPEG standard i JPEG2000 kompresija slike; - Objašnjava i ilustruje osnovne karakteristike video signala i osnovne metode kodiranja video podataka: tipovi frejmova, osnovne šeme poodabiranja, algoritmi estimacije vektora pomjeraja, MPEG video i H264 standardi; - Preporučuje pristup za zaštitu multimedijalnih podataka u zavisnosti od tipa signala i koncepta zaštite; - Definiše osnovni princip kompresivnog očitavanja podataka u savremenim aplikacijama

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANDREJ CVIJETIĆ1x1
16B+12P
ANDREJ CVIJETIĆ1x1
20B+14S+12P
SRĐAN STANKOVIĆ3x1
16B+12P
SRĐAN STANKOVIĆ3x1
20B+14S+12P

Fajlovi