Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa iz Informacionih sistema, student koji položi predmet će biti osposobljen da: 1. Definiše osnovne pojmove i faze razvoja informacionih sistema. 2. Implementira strukturnu sistemsku analizu i primjenjuje razvojne sistemskih alate u projektovanju informacionih sistema. 3. Kreira elemente rečnika podataka za zadati informacioni sistem i tumači koncepte modelovanja podataka 4. Preslikava modelovane koncepte na realne komponente informacionog sistema 5. Projektuje pojedine segmente platforme za smještanje, razmjenu, obradu i analizu podataka 6. Demonstrira funkcionalnost i prednosti realizovanog informacionog sistema putem javne prezentacije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IRENA OROVIĆ3x1
20B+10S+5P
ĐORĐE STANKOVIĆ1x1
20B+10S+5P

Materijal