ORGANIZACIJA RADA I MENADŽMENT


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZDRAVKO KRIVOKAPIĆ2x1
99B+6P