Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Razumije pojmove iz oblasti Integralnog računa funkcije jedne promjenljive 2. Razumije pojmove iz oblasti Funkcija više promjenljivih (granična vrijednost i neprekidnost funkcija više promjenljivih; Diferencijalni račun funkcije više promjenljivih) 3. Razumije osnovne pojmove vezane za površi drugog reda 4. Rješava složene zadatke iz navedenih oblasti 5. Primjenjuje naučene pojmove i metode rješavanja problema u drugim oblastima koje izučava na svom studijskom programu 6. Koristi literaturu iz ovih oblasti

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠICA SLOVIĆ3x2
80B+71P
NIKOLA KONATAR
OLEG OBRADOVIĆ3x1
80B+71P

Rezultati popravnog završnog ispita

Rezultati popravnog završnog ispita

Termin popravnog završnog ispita

Termin pregleda radova

Rezultati završnog ispita - ukupni bodovi

Rezultati završnog ispita