Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da vlada: 1. Opštim principima konverzije električne energije,, 2. Savremenim komponentama poluprovodničke tehnike (jednooperacionim i dvooperacionim ventilima) 3. Principima rada, primjenom i projektovanjem poluprovodničkih monofaznih, trofaznih i višefaznih ispravljača/mrežno komutovanih invertora, odn. AC/DC konvertorima, 4. Principima rada, topološkim šemama, primjenom i projektovanjem DC/DC poluprovodničkih pretvarača (Buck, Boost, Buck/Boost i Ćuk čoperima), sa direktnim i izolovanim terminalima, 5. Principima rada, topološkim šemama, primjenom i projektovanjem DC/AC poluprovodničkih monofaznih i višefaznih konvertora (invertora); principima i primjenom PWM i ŠIR modulacije u cilju eliminacije viših harmonika napona i struje, 6. Principima rada, topološkim šemama, primjenom i projektovanjem HVDC poluprovodničkih sistema prenosa električne energije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija