Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ BRAJOVIĆ1x1
7B+6S+3P
1x1
7B+6S
MILOŠ DAKOVIĆ2x1
7B+6S+3P
VESNA POPOVIĆ-BUGARIN1x1
7B+6S+3P