Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   18.05.2020
  Normalizacija baza podataka