Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   22.02.2021
  Ažurirani materijali sa vježbi
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   13.02.2021
  Nastava na daljinu
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   24.05.2020
  Online predavanja 26.05.
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   17.05.2020
  Online predavanja 18.5
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   11.05.2020
  Računske i laboratorijske vježbe - online
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   10.05.2020
  Termin I i II kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   04.05.2020
  Računske i laboratorijske vježbe - online
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   27.04.2020
  Računske i laboratorijske vježbe - online
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   13.04.2020
  Računske i laboratorijske vježbe - online
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   06.04.2020
  Računske i laboratorijske vježbe - online
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   29.03.2020
  Termin online vježbi i neophodna registracija
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   13.03.2020
  Odlaganje najavljenog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   13.03.2020
  Postavke zadataka sa vježbi
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-BAZE PODATAKA -   01.01.2020