Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Analizira statičke (mjerno područje, rezolucija i opseg, nelinearnost, uticajne veličine i osjetljivost) i dinamičke (brzina odziva u vremenskom području, frekventni odziv, fazna karakteristika) karakteristike mjernih pretvarača. 2. Objasni princip rada pasivnih mjernih pretvarača (termootpornici i termistori, mjerne trake, induktivni i kapacitivni mjerni pretvarači) i njihovu primjenu za mjerenje fizičkih veličina. 3. Objasni princip rada aktivnih mjernih pretvarača (termoparovi, indukcioni, piezoelektrični i fotoelektrični mjerni pretvarači) i njihovu primjenu za mjerenje fizičkih veličina. 4. Objasni i izabere mjernu metodu za mjerenje fizičkih veličina. 5. Analizira moguće greške mjerenja i obradi mjerni rezultat. 6. Izabere optimalan senzor za konkretnu primjenu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA ERCEG3x1
7S+4P
1x1
7S+4P
1x1
7S+4P

Termin održavanja završnog ispita

Termin održavanja popravnog kolokvijuma

Promjena termina održavanja kolokvijuma

Termin održavanja kolokvijuma

Termini održavanja ispita u septembarskom ispitnom roku

Termin održavanja popravnog završnog ispita