Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ispit student će biti: 1. Upoznat sa formatima zapisa digitalne slike. 2. Upoznat sa modelima boja kod digitalne slike. 3. Upoznat sa osnovnim obradama u prostornom i frekvencijskom domenu. 4. U stanju da napiše programska rješenja za pojedine obrade.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR ĐUROVIĆ3x1
1P
SLAVKO KOVAČEVIĆ1x1
1P

Početak nastave

Termini popravnih testova u januaru

Promjena termina popravnog testa 22. decembra

Линкови на видео са свих предавања

Termin jednog popravnog testa u decembru

Видео девети час

Презентације за школску 2020/21

Rezultati testova za studijsku godinu 2019/2020

Rezultati testova za studijsku godinu 2018/2019