DIGITALNA OBRADA SLIKE


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ispit student će biti: 1. Upoznat sa formatima zapisa digitalne slike. 2. Upoznat sa modelima boja kod digitalne slike. 3. Upoznat sa osnovnim obradama u prostornom i frekvencijskom domenu. 4. U stanju da napiše programska rješenja za pojedine obrade.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA BULATOVIĆ1x1
7S+1P
IGOR ĐUROVIĆ3x1
7S+1P