Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa iz Multimedijalnih sistema, student koji položi predmet će biti osposobljen da: 1. Obrazlaže osnovne matematičke transformacije koje se koriste u Multimedijalnim sistemima: Fourieor-ovu, DCT transformaciju, Hermitsku, Wavelet transformaciju i vremensko-frekvencijske distribucije; 2. Implementira filtriranje signala u frekvencijskom domenu; 3. Upoređuje osnovne algoritme za kompresiju audio signala; 4. Definiše i ilustruje različite korake kodiranja Compact Disca; 5. Praktično realizuje osnovne tipove transformacija nad digitalnom slikom: aritmetičke, geometrijske, filtriranje slike osnovnim tipovima filtara u prostornom domenu, JPEG standard i JPEG2000 kompresija slike; 6. Objašnjava i ilustruje osnovne karakteristike video signala i osnovne metode kodiranja video podataka: tipovi frejmova, osnovne šeme poodabiranja, algoritmi estimacije vektora pomjeraja, MPEG video i H264 standardi; 7. Preporučuje pristup za zaštitu multimedijalnih podataka u zavisnosti od tipa signala i koncepta zaštite; 8. Definiše osnovni princip Kompresivnog očitavanja podataka u savremenim aplikacijama.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA DRAGANIĆ1x1
21S+1P
IRENA OROVIĆ3x1
21S+1P

Termin popravnog ispita

Bodovno stanje nakon drugog termina predaje seminarskih radova

Bodovno stanje

Termin nastave 14. oktobar

Polaganje u septembarskom roku (redovni termin)

Termin ispita