Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa iz Informacionih sistema, student koji položi predmet će biti osposobljen da: 1. Definiše osnovne pojmove i faze razvoja informacionih sistema 2. Implementira strukturnu sistemsku analizu i kreira dijagrame tokova podataka za zadati informacioni sistem 3. Kreira rečnik podataka za zadati informacioni sistem 4. Tumači osnovne koncepte UML-a (unificirani jezik modelovanja) 5. Preslikava modelovane koncepte informacionog sistema na realne komponente realizacije 6. Osmisli i realizuje praktični informacioni sistem (Desktop ili web verzija uključujući projektovanje baze podataka) u okviru timskog rada 7. Demonstrira funkcionalnost i prednosti realizovanog informacionog sistema putem javne prezentacije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA DRAGANIĆ1x1
7S+4P
IRENA OROVIĆ3x1
7S+4P

Nastava 11. mart

Nastava 4. mart

Prezentacija sa predavanja

Polaganje u septembarskom roku (redovni termin)

Rezultati seminarskih radova za grupe koje su kasnile sa predajom

Rezultati nakon predaje seminarskog rada sa prijedlogom ocjena