IDENTIFIKACIONI SISTEMI


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razlikuje postojeće, najčešće korištene, tradicionalne identifikacione tehnike; 2. Prepoznaje osnovne tipove simbola trakastog koda. 3. Objasni strukturu UPC/EAN trakastog koda; 4. Programski podrži realizaciju identifikacionog sistema, zasnovanog na upotrebi trakastog koda; 5. Razlikuje osnovne vrste pametnih identifikatora i Sistema zasnovanih na njima; 6. Prepoznaje osnovne karakteristike RFID (bezžična) identifikacione tehnologije, kao i područje njene primjene; 7. Objasni strukturu jednostavnijih RFID identifikatora i programski podrži realizaciju identifikacionih sistema zasnovanih na njima; 8. Razlikuje postojeće biometrijske identifikacione tehnike; 9. Objasni postupak prepoznavanja u biometrijskim identifikacionim sistemima, s posebnim naglaskom na biometrijske sisteme zasnovane na prepoznavanju otiska prsta i dužice oka; 10. Programski podrži realizaciju biometrijskog identifikacionog sistema, zasnovanog na upotrebi otiska prsta; 11. Poveže sastavne djelove identifikacionog sistema u cjelinu i izvršiti njegovu instalaciju; 12. Objasni uporebu identifikacionih tehnika u zdravstvu i sistemima za bezgotovinska plaćanja; 13. Projektuje i softverski podrži realizaciju jednostavnijeg identifikacionog sistema;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEĐELJKO LEKIĆ