Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Uporedi različete vrste satelitskih orbita. 2. Specificira osnovne parametre satelitskih orbita. 3. Opiše specifičnosti satelitskog radio linka. 4. Razlikuje osnovne tipove satelitskih transpondera. 5. Razumije potrebu integracije zemaljskih i satelitskih radio mreža.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
UGLJEŠA UROŠEVIĆ3x1
1S
1x1
1S

Online nastava i konsultacije - zoom app

Online nastava i konsultacije - zoom app

Cijeli materijal