Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Položen ispit iz ovog predmeta podrazumijeva da student može da: 1. Razlikuje pojam linearnosti i nelinearnosti, definiše nelinearni element i nelinearno kolo; 2. Odredi v-i karakteristiku nelinearnog otporničkog kola i da analizira to kolo koristeći jedan od metoda (analitički, grafički, u djelovima-linearnu aproksimaciju); 3. Izvrši sintezu željene karakteristike koristeći konkavni i konveksni otpornik; 4. Odredi dinamičku rutu i analizira u djelovima-linearno kolo I reda; 5. Formuliše nelinearne jednačine stanja koje opisuju nelinearno kolo II reda i kvalitativno opiše njihovo ponašanje koristeći koncept ravnotežnih stanja, trajektorije i faznog portreta; 6. Analizira ponašanje nelinearnih oscilatora i objasni fenomen skoka; 7. Simulira na računara rad nelinearnih kola, kritički sagledava dobijene rezultate i prezentuje ih.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LUKA LAZOVIĆ
VESNA RUBEŽIĆ