Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni osnovne koncepte računarskih mreža. 2. Opiše osnovne principe nivoa aplikacije. 3. Objasni karakteristike HTTP protokola. 4. Opiše osnovne principe nivoa transporta. 5. Objasni osnovne karakteristike UDP i TCP protokola. 6. Opiše osnovne principe nivoa mreže. 7. Objasni karakteristike IP protokola i protokola rutiranja. 8. Opiše osnovne principe nivoa linka, Ethernet i WiFi protokola

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVICA TOMOVIĆ1x1
5P
IGOR RADUSINOVIĆ3x1
5P

Termini održavanja završnog i popravnog završnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma

Termin održavanja popravnog kolokvijuma

Termin održavanja kolokvijuma

Rezultati polaganja u drugom septembarskom ispitnom roku

Vježbe nivo linka

Materijali sa predavanja i vježbi

Materijal sa vježbi - nivo mreže, nivo linka

Materijal za šesti i sedmi termin predavanja (2021)

Materija za 5. i 6. termin računskih vježbi

Materijal za četvrti termin računskih vježbi