DIGITALNA OBRADA BIOMEDICINSKIH SIGNALA I SLIKA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA DRAGANIĆ2x1
12B
1x1
12B
SRĐAN STANKOVIĆ1x1
12B