SENZORIKA,SOFTVER I KONTROLA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZORAN MIJANOVIĆ3x1
19B
1x1
19B