HARDVERSKO-SOFTVERSKI DIZAJN ELEKTRONSKIH KOLA I SISTEMA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOVAN STOJANOVIĆ