MOBILNE RADIOKOMUNIKACIJE


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA JEKNIĆ1x1
4B+1P
MILICA PEJANOVIĆ-ĐURIŠIĆ3x1
4B+1P