PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA KOVAČ1x1
7B
MILICA PEJANOVIĆ3x1
7B