TEORIJA INFORMACIJA I KODOVA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR ĐUROVIĆ3x1
17B+1S+3P
SLAVKO KOVAČEVIĆ1x1
17B+1S+3P