DIZAJN I RAZVOJ SOFTVERA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLOBODAN ĐUKANOVIĆ
SLAVKO KOVAČEVIĆ