DIGITALNA TELEVIZIJA I MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA DRAGANIĆ1x1
2B
IRENA OROVIĆ3x1
2B