HEURISTIČKE METODE OPTIMIZACIJE


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Objasni i ilustruje pojam optimizacije i definiše optimizacione probleme. Razumije podjelu i osnovne koncepte linearne i nelinearne optimizacije i primijeni ih na rješavanje konkretnih inženjerskih problema. Razumije i objasni pojam heuristike. Razlikuje egzaktne i heurističke metode optimizacije. Procijeni kada je opravdano upotrijebiti heurističke metode optimizacije. Objasni prednosti i mane različitih heurističkih metoda optimizacije. Primijeni najčešće korišćene hurističke metode optimizacije na rješavanje konkretnih inženjerskih problema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ BRAJOVIĆ3x1
17B+1S+5P
1x1
17B+1S+5P