Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR ĐUROVIĆ3x1
12B+3P