NESTACIONARNI SIGNALI I SISTEMI


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Izračunava i analizira linearne, kvadratne i veremensko-frekvencijske reprezentacije višeg reda zadatog nestacionarnog signala; Analizira uticaj šuma na vremensko-frekvencijske reprezentacije; Objašnjava prednosti i nedostatke primjene raznih vremensko-frekvencisjkih reprezentacija u konkretnom slučaju; Razvije i objasni metode za analizu konkretnih signala u vremensko-frekvencijskom domenu i uporedi ih sa postojećim metodama; Upozna elmente obrade sparse signala i koristi ih u realnim signalima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ISIDORA STANKOVIĆ1x1
12B
LJUBIŠA STANKOVIĆ1.5x1
12B
MILOŠ DAKOVIĆ1.5x1
12B