SENZORIKA,SOFTVER I KONTROLA (IZBORNI)


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZORAN MIJANOVIĆ3x1