BAZE PODATAKA (NAPREDNI KURS)


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ BRAJOVIĆ1x2
67B+20S+6P
MILOŠ DAKOVIĆ3x1
67B+20S+6P