RAČUNARSKE KOMUNIKACIJE


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVICA TOMOVIĆ1x1
7B+6S
ENIS KOČAN3x1
7B+6S+1P