Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA CRNOGORAC1x1
1S+1P
ENIS KOČAN3x1
1S+1P