RAČUNARSKE KOMUNIKACIJE


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVICA TOMOVIĆ1x1
1B+4S
ENIS KOČAN3x1
1B+4S+2P