Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVICA TOMOVIĆ
JELENA KOVAČ1x1
2B+1S
1x1
2B+1S
ENIS KOČAN3x1
2B+1S+3P