Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVICA TOMOVIĆ1x2
64B+4S
IGOR RADUSINOVIĆ3x1
64B+4S+122P

Termin polaganja dodatnog ispitnog roka

Obavještenje o načinu održavanja nastave u petom terminu (25.10.2021)

Obavještenje o načinu održavanja nastave u četvrtom terminu 18.10.2021)

Obavještenje o načinu održavanja laboratorijskih i auditornih vježbi

Obavještenje o načinu održavanja nastave u trećem terminu (11.10.2021)

Računske vježbe 1 i 2 (2021)

Materijal sa časova vježbi (gradivo za završni ispit)

Materijal za deveto, deseto i jedanaesto predavanje

Rezultati polganja kolokvijuma

Četvrta i peta lab. vježba

Treća lab. vježba