Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa iz Osnova elektronike, student koji položi predmet će biti osposobljen da: 1. Nabroji osnovne karakteristike poluporodovnika, pn spoja i tipove dioda; 2. Postavlja jednačine osnovnih strujih kontura i pronalazi nepoznate veličine u strujnim kolima; 3. Ispituje režim rada i pojačavačka svojstva bipolarnog tranzistora; 4. Razlikuje osnovne elemente tranzistora sa efektom polja: FET-a i MOSFET-a; 5. Analizira jednostavna kola sa operacionim pojačavačima; 6. Razlikuje polutalasni i punotalasni ispravljač; 7. Izračunava izlaz jednostavnog kola koje sadrži stabilizator napora (integrisani ili stabilizator sa Zenerovom diodom); 8. Analizira i crta talasne oblike napona u karakterističnim tačkama multivibratorskih kola; 9. Razlikuje osnovne tipove A/D i D/A konvertora;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANDREJ CVIJETIĆ1x2
110B+47P
1x2
110B
SRĐAN STANKOVIĆ3x1
110B+47P

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

Termin održavanja popravnog kolokvijuma

Rezultati - Kolokvijum

Termin održavanja kolokvijuma

Rezultati nakon drugog septembarskog roka

Septembarski ispitni rok - Drugi termin

Grupe za polaganje ispita