RAČUNARSKI INTERFEJSI I PERIFERIJE


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Koristi izlazne i ulazne portove računara; 2. Programski upravlja koračnim motorom punim korakom i polukorakom; 3. Upravlja jednostavnim sistemima, poput upravljanja pumpom na osnovu nivoa tečnosti u bazenu; 4. Precizno očitava poziciju nekog mehanizma pomoću 2-kanalnog inkrementalnog enkodera; 5. Koristi DA konvertor za generisanje željenog oblika analognog signala; 6. Programski podrži AD konvertziju za mjerenje analognih signala metodama prateće i sukcesivne konverzije; 7. Razlikuje osnovne komunikacione interfejse i da koristi eternet port sa TCP/IP protokolom; 8. Prepozna vrste interfejsa u industriji i zna koji se koristiti za koju namjenu; 9. Koristi GSM/GPRS modem za automatizovani prenos podataka.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEĐELJKO LEKIĆ2x1
7B+6S
ZORAN MIJANOVIĆ3x1
7B+6S+17P