Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Objasni principe rada mikroprocesorskih mjernih instrumenata opšteg tipa. 2. Objasni ulogu pojedinih tipova kola za kondicioniranje signala. 3. Prepoznaje osnovne gradivne elemente digitalno-analognih i analogno-digitalnih konvertora. 4. Objasni princip funkcionisanja i analizira rad digitalno-analognog konvertora sa otpornom mrežom. 5. Objasni princip funkcionisanja i analizira rad osnovnih tipova analogno-digitalnog konvertora. 6. Procijeni koji tip analogno-digitalnog konvertora treba izabrati u skladu sa zahtjevima specifične primjene. 7. Objasni princip funkcionisanja i analizira rad konvertora otpornosti i kapacitivnosti u frekvenciju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA ERCEG1x1
28S+18P
NIKŠA TADIĆ3x1
28S+18P

Rezultati ispita održanog 01.03.2021.

Predlog ocjena

Rezultati popravnog ispita

Rezultati ispita

Ispit iz Mikroprocesorskih mjernih instrumenata (19.01.2021.)

Rezultati popravnog kolokvijuma

Primjeri kolkvijuma iz uPMI

uPMI (10. nedelja)

uPMI (9. nedelja)

uPMI (8. nedelja)

uPMI (7. nedelja)

uPMI (6. nedelja)