Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Objasni principe rada mikroprocesorskih mjernih instrumenata opšteg tipa. 2. Objasni ulogu pojedinih tipova kola za kondicioniranje signala. 3. Prepoznaje osnovne gradivne elemente digitalno-analognih i analogno-digitalnih konvertora. 4. Objasni princip funkcionisanja i analizira rad digitalno-analognog konvertora sa otpornom mrežom. 5. Objasni princip funkcionisanja i analizira rad osnovnih tipova analogno-digitalnog konvertora. 6. Procijeni koji tip analogno-digitalnog konvertora treba izabrati u skladu sa zahtjevima specifične primjene. 7. Objasni princip funkcionisanja i analizira rad konvertora otpornosti i kapacitivnosti u frekvenciju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKŠA TADIĆ3x1
6S+3P
SARA MILINKOVIĆ1x1
6S+3P

Popravni kolokvijum iz Mikroprocesorskih mjernih instrumenata (25.12.2023.)

Kolokvijum iz Mikroprocesorskih mjernih instrumenata (27.11.2023.)

Rezultati kolokvijuma/ispita iz Mikroprocesorskih mjernih inastrumenata (18.09.2023.)

Rezultati ispita u prvom septembarskom roku

Popravni kolokvijum iz Mikroprocesorskih mjernih instrumenata (26.12.2022.)

Rezultati kolokvijuma iz Mikroprocesorskih mjernih instrumenata

uPMI 8. vježbe

uPMI 7. vježbe

uPMI 6. vježbe

uPMI 5. vježbe

uPMI 4. vježbe

uPMI 3. vježbe