IDENTIFIKACIONI SISTEMI


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - Objasni pojam, karakteristike i strukturu Identifikacionih sistema, kako tradicionalnih tako i biometrijskih. - Prepozna procese, u raznim oblastima ljudske djelatnosti, koje je moguće unaprijediti primjenom identifikacionog sistema. - Uoči prednosti i mane upotrebe trakastih kodova u maloprodajnim objektima i prometu robe uopšte. - Prepozna i upotrijebi mogućnosti RFID tehnologije za unapređenje procesa identifikacije i praćenja stvari i osoba. - Objasni značaj, prednosti i nedostatke upotrebe biometrijskih identifikacionih sistema. - Prepozna dostignuti nivo razvoja i izazove koji stoje pred identifikacionom sistemima u oblasti bezgotovinskih plaćanja i medicinske informatike. - Konstruiše, odnosno prepozna, i integriše u cjelinu sve neophodne sasatvne djelove, potrebne za realizaciju identifikacionog sistema, kao i odradi instalaciju i pustanje u rad istog.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZORAN MIJANOVIĆ1x1
28S+14P
NEĐELJKO LEKIĆ3x1
28S+14P