Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOVAN STOJANOVIĆ3x1
23S+6P
1x1
19S