JAVA PROGRAMIRANJE


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA DRAGANIĆ
MAJA LAKIČEVIĆ2x1
22B
IRENA OROVIĆ3x1
28B