NAUČNI SOFTVERSKI ALATI


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA ŽARIĆ2x1
28B
2x1
28B