Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA ŽARIĆ2x1
39B+1P
2x1
39B+1P

Vježbe

Predavanja