RAČUNARSKA OBRADA SIGNALA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEVENA RADOVIĆ3x1
28B
1x1
28B