Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Osmili dizajn CPS sistema u skladu sa komunikacionim i računarskim zahtjevima aplikacije 2. Razumije ulogu različitih protokola nivoa aplikacije u IoT mrežama 3. Razumije koncept mikroservisa i primjenjuje alate za orkestraciju mikroservisa 4. Koristi HDFS distribuirani fajl sistem 5. Razvija skalabilne aplikacije za distribuiranu obradu podataka 6. Primjenjuje alate za obradu podataka u realnom vremenu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVICA TOMOVIĆ3x1
51B+10P
2x1
51B+10P