Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVICA TOMOVIĆ3x1
14B+1S+1P
1x1
14B+1S+1P