VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA POPOVIĆ-BUGARIN
NIKOLA ŽARIĆ