SISTEMI ZA SKLADIŠTENJE ENERGIJE U EES


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon sto polozi ispit, student ce moci da: - objasni princip rada sistema za skladistenje energije. - matematicki opise sisteme za skladistenje energije - definise vezu sistema za skladistenje energije i energetskog sistema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARTIN ĆALASAN